Automatické vstupní dveře

Automatické vstupní dveře

Automatické vstupní dveře s možností instalace do maximální šířky průchodu 3m se dodávají v provedení jednokřídlovém nebo dvoukřídlém. Možnosti vnější úpravy dveřních křídel jsou velmi široké a závisejí na požadavku investora.

Mikroprocesorová jednotka nabízí

• samoinstalační funkce - kontrolní jednotka po zapojení pohonu na přívod elektrické energie
• automaticky zajistí pomocí čidel váhu křídla, dráhu pohybu, potřebnou brzdnou dráhu a sílu
• automatické přizpůsobení rychlosti pohybu křídla v závislosti na jeho hmotnosti
• průběžné přizpůsobování dráhy křídel v závislosti na vnějších podmínkách
• funkce dotyková - zajišťuje s velkou citlivostí bezpečnost jak při otevírání, tak zavírání křídel
• funkce autotestovací - automaticky odhalí svoji závadu a zvukovým signálem oznámí její původ

Poptávka
Top